พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักเก่า

เนื้อเหลืองฉ่ำ ไม่หัก ไม่ซ่อม สวยสมบรูณ์มาก

พระบ้าน ไม่เคยลงในหนังสือเล่มใด

เจ้าของปล่อยให้เช่าเอง ท่านมีบุญวาสนาที่จะได้ครอบครอง

โทรคุยได้ เจ้าของเป็นข้าราชการอยู่มหาสารคราม ชอบคนจริงใจ

โทร 0853647171 ได้ตลอดเวลา

ราคา 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักเก่า

เนื้อเหลืองฉ่ำ ไม่หัก ไม่ซ่อม สวยสมบรูณ์มาก

พระบ้าน ไม่เคยลงในหนังสือเล่มใด

เจ้าของปล่อยให้เช่าเอง ท่านมีบุญวาสนาที่จะได้ครอบครอง

โทรคุยได้ เจ้าของเป็นข้าราชการอยู่มหาสารคราม ชอบคนจริงใจ

โทร 0853647171 ได้ตลอดเวลา

ราคา 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)